Tutkimusten mukaan lepääminen on lehmille niin tärkeää, että se ohittaa jopa nälän tunteen. Levon tarve on usein kytköksissä tuotokseen; mitä runsaampi tuotos, sitä suurempi tarve lepoon.

Lehmien ajankäyttöön voi vaikuttaa

Lehmät k…