Rahastosta apua

salmonellavahinkojen riskinhallintaan

Salmonellasaneeraus on kotieläintilalle taloudellisesti raskas prosessi. Kustannusten

korvaamiseksi on käytetty sekä tilakohtaisia että meijerien, teurastamoiden tai…