Kivennäispitoisuudet tarkastelussa

Rehutaulukoiden arvot vastaavat hyvin viljojen ja palkokasvien kivennäispitoisuuksien keskiarvoja, kasvukausien välillä on toki vaihtelua. Suurin vaihtelu havaittiin herneen ja härkäpavu…