Maatalousyhtymä Pulkkisen uusi navetta on aivan peltoaukean vieressä, se mahdollistaa laidunnusta tulevaisuudessa. Viljelyssä on 110 hehtaaria peltoa ja lisänä on sopimusaloja vaihteleva määrä. Nurmia on 80–90 hehtaaria, millä o…