Emakon tarkalla

VAIHERUOKINNALLA suuri vaikutus

myös porsaiden kehitykseen

Emakon suunnitelmallisessa vaiheruokinnassa huomioidaan tuottavuuden ja elinikäistuotoksen lisäksi emakon terveys- ja hyvinvointinäkökulmat sekä p…