Lehmän hyvät olosuhteet eivät ole vain fyysisiä

tunnetasolla on

tärkeä merkitys

Asianmukaiset eläinten käsittelytaidot ovat karjanomistajille tärkeitä. Ne ovat seuraava tulevaisuuden menestystekijä karjojen välisissä tuotant…