Poikimisten ennakointi ja valvominen on tärkeää, jotta mahdollisissa ongelmissa päästään auttamaan nopeasti.

Vaikea poikiminen

vaatii nopeaa apua

Yleensä lehmät ja hiehot poikivat onnistuneesti, mutta

joskus tarvitaan apua. Poi…