Vasikan puolustuskyvyn tukeminen on tärkeää.

Sairastuminen muuttaa naudan käyttäytymistä

Nautojemme hyvinvointiin vaikuttaa suuresti se, kuinka eläinten sairauksia ennaltaehkäistään ja hoidetaan. Hyvillä olosuhteilla ja huo…