Valvontatilanne on jännittävä, mutta hyvä neuvotteluyhteys osapuolten välillä on myös viljelijän etu.

Kotieläintila on monen

tarkastuksen kohteena

Kotieläintiloille tehdään viranomaistarkastuksia monesta eri syystä. EU- ja ka…