Hyvinvointia tuotantoeläimille

Hyvinvointia voi arvioida eläimestä ja sen ympäristöstä

Tuotantoeläinten hyvinvointia voidaan mitata monenlaisilla mittareilla. Kattavin mittaristo lienee WQ eli Welfare Quality® -menetelmä, j…