Mycoplasma hyorhiniksen rooli porsaiden ja lihasikojen sairastumisissa on paljolti epäselvä. Sitä pidetään yleisenä, mutta aiemmin on ajateltu, että bakteerin pitää löytyä sairaan sian elimistöstä, esimerkiksi keuhkokalvoilta…