Yksi voimakkaimmista kiintymyksen muodoista on emon ja poikasten välinen. Sitä tuntevat sekä emä että jälkikasvu, tässä emakko ja porsaat. Kiintymyksessä aivoissa erittyy oksitosiinia hyvinä ja terveellisinä määrinä. Oksitosiin…