Sorkkaeläinlääkärin kokemuksia hoidon onnistumisesta

Ajotulehduksesta opittua

Ajotulehdusepidemiat ovat jyränneet Suomessa viimeiset 10 vuotta raivokkaasti. On laajentaneita, hyviä tiloja, joissa olosuhteet ovat parantune…