Naudanlihantuotannossa käytetty eläinaines on perimältään epäyhtenäistä ja eri maissa lihanaudoille tavoitellaan erilaisia ominaisuuksia. Emolehmä-tuotannossa ei myöskään käytetään laajasti keinosiemennystä, joten yhdell…