Eläinlääkäriltä

Lisäarvoa omille vahvuuksillemme

Valio maksaa vuoden 2018 alusta maitolitran hinnassa vastuulisää niille tuottajilleen, jotka sitoutuvat Valion uudistuviin tuotantotapaohjeisiin. Tuottajat sitoutuvat uutee…