Lihakarjatarkkailutilat saavat poikimahelppous isänä- ja emänisänä-indeksit käyttöönsä ohjaamaan eläinvalintaa. FABAn ylläpitämä lihakarjatarkkailu tuottaa poikimavaikeusindeksien lisäksi tietoa myös syntymä-, vieroitu…