Iso pahnue vaatii paljon satsauk sia emakolta ja hoi tajalta

Jos haluaa vieroittaa emakolta yli 30 porsasta vuodessa, tarvitaan sekä isoja pahnueita että elinvoimaisia ja henkiin jääviä porsaita. Kun porsastuotos kasvaa, lisääntyy m…