Iso pahnue vaatii paljon satsauk­sia emakolta ja hoi­tajalta

Jos haluaa vieroittaa emakolta yli 30 porsasta vuodessa, tarvitaan sekä isoja pahnueita että elinvoimaisia ja henkiin jääviä porsaita. Kun porsastuotos kasvaa, lisääntyy m…