Uusi-Mattilan karja on simmentalkarja, mutta joukossa on sekä puhtaita simmentaleja että risteytyksiä. Angussiementä yrittäjä Veera Jokinen on käyttää vain hiehoille.

Hiekka parsi pihatto

pitää emot puhtaina ja sorkat terveinä

Uu…