Sairaille sioille on tärkeintä oikea hoito, oikeita lääkeaineita käyttäen. Käytettävien antibioottien tulisi olla sellaisia, että ne aiheuttavat mahdollisimman pienen resistenssiriskin. On myös oleellista tarkastella hoitoa k…