Sikojen hyvinvointiin

parannuksia suunnitelmallisesti

ja sopivin askelin yrittäjän kukkarolle

Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että eläinten hyvinvointia kohentaviin järjestelmiin osallistuminen tai hyvinvoinnin kohen…