Euroopan maitokatsaus

Hiilineutraalia maitoketjua tavoitellaan vähentämällä päästöjä ja sitomalla ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maitotilalla, kuljetuksissa, tehtaalla ja pakkausten valmistamisessa. Maidon o…