Uusissa ja yllättävissä tilanteissa vasikat saavat turvaa toisistaan.

Ryhmäkasvatus tukee

vasikoiden kehitystä

Naudat ovat hyvin sosiaalisia laumaeläimiä, joille kanssakäyminen lajitovereiden kanssa on tärkeää. Ryhmässä kasv…