Laidunportti säästää työaikaa, sillä se vähentää haettavien lehmien määrää. Portilla on positiivinen vaikutus myös utareterveyteen ja utarerakenteen kestävyyteen.

Laidunnus onnistuu isossakin automaattilypsykarjassa

Laidun…