Lehmän sijaan potilas voikin olla navetta

Lehmien hyvinvointi on hyvin pitkälti riippuvaista olosuhteista, joissa se elää. Hyvinvointi voidaan maksimoida vain hyvällä navettasuunnittelulla. Amerikkalaistutkija ylistää hiekka…