Uutisia & Uutuuksia

Suomen porsastulokset paranevat reippaasti, Ruotsi ja Norja jäävät jälkeen

Suomalaisemakoiden porsastuotos jatkoi ripeää kasvuaan. Länsinaapurit jäivät entistä selvemmin taakse, mutta Tanska on edelleen omalla kymmenluvullaan. Suomalaistilat vieroittivat emakolta viime vuonna keskimäärin 25,1 porsasta, ruotsalaiset 24,1 ja norjalaiset 23,6 porsasta vuodessa. Tanskan tulos oli tasan 30,0 porsasta emakkoa kohti vuodessa.

Suomi oli edelleen niukasti Ruotsia ja Norjaa jäljessä pahnuekoossa, mutta vähäisempi porsaskuolleisuus ja lyhyempi imetysaika käänsivät suomalaistilojen tulokset paremmiksi. Tanskalaisten porsastuotos perustuu suureen pahnuekokoon, vähäiseen porsaskuolleisuuteen ja hyvään tiinehtyvyyteen.

Tiedot kerännyt Agrosoft arvioi tuottavuuden nousun jatkuvan Suomessa noin puolen porsaan vuosivauhdilla, ja tuotos-eron kasvavan edelleen Ruotsiin ja Norjaan verrattuna. Haasteena on pysyä Tanskan ja muiden tehokkaimpien maiden kehityksessä mukana.

Porsastuotoksen paraneminen on edelleen nopeinta Tanskassa. Porsaiden kokonaiskuolleisuus on samaa suuruusluokkaa Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, mutta Ruotsissa hiukan korkeampi. Syyksi arvellaan Ruotsin vapaata porsitusta, jossa tekniikka ei ole vielä kehittynyt riittävästi.

Vaikka pahnuekoko on kasvanut, porsaskuolleisuus ei ole noussut. Kun pahnuekoko kasvaa, myös tilojen tuotanto-osaaminen kehittyy entistä paremmaksi.

Pahnuekoon kasvu esimerkiksi 11 porsaasta 13 porsaaseen on lisännyt vieroitettujen porsaiden määrän 9,4 porsaasta 11,0 porsaaseen. Vuosi-tasolla tuotos paranee 3,7 porsasta/emakko/vuosi. Tämä tuottavuuden nousu alentaa porsaan tuotantokustannusta viidellä eurolla.

Lisää tuloksia löytyy lehden lopusta.

Opas eläinpelastukseen

Peltaco on tehnyt yhteistyössä pelastusalan kanssa oppaan eläinten pelastamiseen. Kirja julkistetaan varsinaisesti vasta syksyllä, mutta se oli 30 euron hintaan ennakkomyynnissä jo Viljossa.

Yritys aloitti vuonna 2011 Eläinpelastus-projektin, jonka tavoitteena on kehittää välineitä eläinten pelastamiseen. Erilaisia tuotanto-, koti- ja villieläinten pelastukseen sopivia tuotteita on syntynyt jo noin 40 kappaletta.

Tuotantoeläimille niistä sopivat esimerkiksi eläinten nosto- ja laskuvaljaat, ohjauslevyt, pantaleikkuri, siirtoalustat, pehmustetut kiinnitysliinat ja pujotusraudat. Tuotteisiin kuuluu myös paineilmasetti, jonka avulla voi pelastaa suuria eläimiä upottavalta alustalta, kuten lietesäiliöstä, ojasta tai suosta.

www.peltaco.com/elainpelastus

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta Eviraan

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta siirtyi syyskuun alussa Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen. Lautakunta on aiemmin toiminut maaseutuvalituslautakunnan yhteydessä, mutta sen toiminnan siirtyessä oikeusistuimiin, eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminta siirtyy Eviraan.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta on puolueeton asiantuntijaelin, joka antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko eläinlääkärin menettelyssä ollut mahdollisesti kyse hoitovirheestä. Lausuntoa voi pyytää eläinlääkintävahingon kohteeksi joutuneen eläimen omistaja tai haltija, toimenpiteen tehnyt eläinlääkäri tai kyseisen eläinlääkärin työnantaja. Arviolautakunta voi pyynnöstä antaa lausunnon myös tuomioistuimelle tai kuluttajavalituslautakunnalle niiden käsitellessä eläinlääkintävahinkoa. Lausunto maksaa 150 euroa.

www.arviolautakunta.fi

Uutuus langattomaan valvontaan

DeLaval tuo markkinoille ensimmäisen langattoman valvontakameransa. Farm Monitoring Camera FMC-IP1:n tuottamaa kuvaa voi katsella älypuhelimesta, tabletilta tai tietokoneelta.

Laite on suunniteltu kestämään pölyiset ja kosteat navettaolosuhteet, ja sen luvataan toimivan myös ulkona lämpötiloissa -20 – +60°C. Kamerassa on yökatselumahdollisuus 12 metrin päähän ja kuvaan saa myös äänen.

Maksimiresoluutio on 1 280 x 720 ja kuvauskulma 90°, suojausluokka IP66.

www.delaval.com

Uusi vaunu pikkuporsaiden ensiliemen jakoon

Porsaan olisi hyvä saada pian syntymänsä jälkeen ja säännöllisesti lisäenergiaa ja -ravinteita jo porsituskarsinassa.

WEDA Dammann & Westerkamp GmbH on kehittänyt pienten annosten jakelua varten laitteen, joka helpottaa liemimäisen starttirehun tekemistä ja jakamista porsituskarsinaan. Easy Feeder on työnnettävä vaunu, jossa on satalitrainen säiliö ja tehokas akku, jonka voimalla liemi pidetään tasalaatuisena ja pumpataan ulos letkun ja varrellisen annostelupistoolin avulla.

Akun luvataan riittävän jopa viiden tunnin yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Laitteessa on oma laturi, joka lataa akun kun pistoke liitetään verkkovirtaan.

Eniten energiaa kuluttavan rehunsekoituksen yhteydessä laite voi olla kiinni verkkovirrassa. Ruokinnan yhteydessä sekoitin jatkaa toimintaa hitaammin, mikä varmistaa pumpattavan rehun pysymisen tasalaatuisena.

Rehu jaetaan painamalla varrellisen annostelimen kärkeä hetken aikaa ruokintakupin pohjaa vasten. Tämä avaa venttiilin ja päästää liemirehun virtaamaan kuppiin. Annostellun rehun määrään voidaan vaikuttaa myös rehun juoksevuudella ja säiliön sisässä pidettävällä paineella.

Vaunun painopiste on saatu alas, minkä ansiosta työnnettävä vaunu kulkee vakaasti. Työntöaisan korkeus on valittavissa kahdesta tasosta. Myös puhdistettavuutta on ajateltu. Wedan tiedotteen mukaan laite vähentää hoitajan rasitusta ja nopeuttaa työn edistymistä.