Maria Tirkkonen

Neuvo 2020 avaa uusia mahdollisuuksia

Neuvontaan on tulossa uusia resursseja. Vaikka uusi Neuvo 2020 – Maatilojen neuvontajärjestelmä kuulostaa käytännön praktiikkaa tekevän eläinlääkärin korvissa vähän pelottavan byrokraattiselta, kyllä siihen eläinlääkäreidenkin kannattaa tarttua. Ja tilojen hyödyntää eläinlääkärin antaman neuvonnan rahoitusta.

Tilaneuvontajärjestelmän mukaisesti annettu neuvonta on viljelijöille ilmaista. Jokainen tila voi käyttää tilaneuvontaan 3 500 euroa ohjelmakauden aikana eli vuoteen 2020 mennessä

Syyskuun loppupuolella Maaseutuvirasto avaa kuukauden pituisen kilpailutuksen neuvojien valitsemiseksi. Palveluntarjoajat ilmoittautuvat tarjouslomakkeella. Valittavilta edellytetään riittävää koulutus- ja työkokemusta. Eläinlääkäreille katsotaan riittäväksi kokemukseksi Sikava- ja Naseva-kokemus.

Valittujen tulee myös läpäistä sähköisesti suoritettava tentti. Tentin läpäisseet neuvojat kirjataan neuvontarekisteriin. Tämän jälkeen he ovat oikeutettuja antamaan tukikelpoista neuvontaa maatiloille.

Hyrrä jakaa rahat

Neuvo 2020 -neuvontajärjestelmä edellyttää neuvojilta myös Hyrrä-järjestelmän opettelua. Hyrrän avulla neuvoja varaa neuvontarahaa kullekin tilalle sovitusta neuvonnasta ennakkoon määrärahavarauksen.

Varaus on voimassa kuusi kuukautta. Määrärahavaraus voi olla yhtä neuvontatapahtumaa kohti enintään 1 500 euroa.

Neuvoja hakee Hyrrä-palvelusta myös korvauksen tekemästään työstä, kun tilakäynti ja toimistotyö on tehty loppuun.

On reilua, että kerrankin viljelijän byrokratiaa ei ole lisätty ja silti annettu ”ilmaista rahaa” tilan kehittämiseen.

Mavi kouluttaa neuvojat

Maatalousvirasto järjestää Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaiseen neuvojakilpailutukseen tarjouksen jättäneille neuvojille koulutusta jo tämän vuoden aikana Seinäjoella, Vaasassa ja Järvenpäässä. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Maaseutuviraston internet-sivuille avataan neuvojille oma osio, jonne kootaan muun muassa materiaalipankki neuvonnan osa-alueista ja myös luentopäivien tiivistelmät.

Toivottavasti neuvojakoulutuksia järjestettäisiin silti myös Itä- ja Pohjois-Suomessa. Etenkin eläinlääkäreiden on kohtalaisen vaikea irrottautua keskellä viikkoa aivan eri puolelle Suomea koulutuspäiville. Neuvojien verkostoitumisen kannalta olisi kuitenkin hyvä, jos koulutuksiin osallistuisi mahdollisimman moni – myös eläinlääkäreitä.

Eläinlääkärit mukaan järjestelmään

Eläinlääkäreille kerrotaan järjestelmästä onneksi myös Tuotanto- ja kunnalliseläinlääkäripäivillä ja Eläinlääkäri-lehdessä.

Olisi harmi, jos eläinlääkärit putoaisivat pois neuvonnasta sen vuoksi, etteivät olisi riittävän ajoissa tietoisia koko hommasta.

Tilat jäisivät silloin ilman mahdollisuutta ostaa Mavin ”palveluseteleillä” neuvontaa myös eläinlääkäreiltä. Tilan kehittämisessä karjan terveys ja tarttuvien tautien ennalta ehkäisy eivät ole pikkujuttuja.

Myös eläinlääkäreiden antaman neuvontatyön hyödyntäminen on tärkeää myös siksi, että tuotantoeläinpuolella saadaan jatkossakin pysymään innostuneita ja sitoutuneita eläinlääkäreitä. Terveydenhuolto lisää työn mielekkyyttä.

Terveydenhuoltoon saa tukea

Sinällään eläinlääkäripula on myytti, joka pitäisi unohtaa. Vaikka eläinlääkäreiden saatavuudessa on alueellisia eroja, eläinlääkäripalvelut kehittyvät myös tuotantoeläinlääkäripuolella kysynnän mukaan. Eläinlääkärikoulutusta on lisätty, moni opiskelee ulkomailla ja Suomeen on tullut EU:n myötä myös päteviä ulkomaalaisia eläinlääkäreitä.

Neuvontarekisteriin hyväksytty eläinlääkäri saa korvausta neuvonnasta 63 euroa tunnilta. Lisäksi neuvoja velottaa viljelijältä arvonlisäveron. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Maatilalla annettua neuvontatyötä kohden neuvoja voi tehdä tukikelpoisena työnä yhtä monta tuntia toimistotyötä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi perusteellisen terveydenhuoltosuunnitelman tekemisen.

Monta hyvää tarkoitusta

Järjestelmän tarkoituksena on lisätä viljelijöiden osaamista muun muassa maatilojen ympäristökysymyksissä sekä eläinten hyvinvointi- ja terveysasioissa. Lisäksi ilmaisen neuvontamahdollisuuden tarjoamisella pyritään parantamaan viljelijöiden jaksamista vähentämällä epävarmuutta ja epätietoisuutta säädösviidakossa.

Toivottavasti opimme ja onnistumme hyödyntämään Neuvonta 2020 -järjestelmän hyvin suomalaisten tilojen hyödyksi.

MARIA TIRKKONEN

Kangasniemen kunnaneläinlääkäri