Lypsyaseman kokoomatilassa on suihkut, tuulettimet ja kumimatto. Yksi lehmäryhmä on kokoomatilassa korkeintaan tunnin ajan vuorokaudessa, etteivät odotusajat muodostu liian pitkiksi.

Mesilotin kibbutsi tuottaa

maitoa vaativi…