Viitamaan tilan parsinavettaan tehtiin olennaisia parannuksia, mutta aivan kaikkea ei tarvinnut muuttaa. Vaikka parsikalusteet uusittiin, lannanpoisto lietelanta-järjestelmineen jäi remontin jälkeen entiselleen. Myös parsi…