Finnpigin karjuasema Sastamalassa tuottaa valtaosan suomalaisesta sianspermasta. Kymmenentenä toimintavuonnaan asema työllistää 15 työntekijää, joista osa on osa-aikaisia. Noin 230 karjun hoitamiseen ja siementuotantoon tar…