Poikinut lehmä on altis sairastumaan.

Makaava nautapotilas on hoidettava kiireesti

Joskus aikuinen nauta sairastuu tai loukkaantuu niin, ettei se pysty nousemaan ylös. Silloin syyn selvittämisellä ja makaavan potilaan hoitamisel…