Korvamerkeillä LISÄÄ ÄLYÄ SIKALAAN

Suuret pahnueet on totuttu tasaamaan siirtämällä porsaita emakoilta toiselle. Pitäisikö kuitenkin ajatella toisin? Tutkimusten mukaan siirtely ei teekään porsaiden terveydelle hyvää. Toiveen…