Hyvinvointia tuotantoeläimille

Satu Raussi ja Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus

Laidunnus viestii kuluttajille eläinten hyvinvoinnista

Taas on se aika vuodesta, kun naudat, lampaat ja hevoset laiduntavat suomalaises…