Vielä vuosi sitten Waglerin perhe lypsi parsinavetassa 180 lehmää. Lypsäjiä tarvittiin kolme, yksi esikäsitteli utareet, toinen kiinnitti lypsimet ja kolmas dippasi utareet vedinkastolla. Lypsyyn kului tällä menetelmällä tunti j…