Jos meillä todetaan luonnonvaraisissa villisioissa afrikkalaista sikaruttoa, Ruokavirasto perustaa tautitapausten ympärille tartuntavyöhykkeen. Tartuntavyöhykkeellä kielletään sikojen siirtäminen vyöhykkeen sisällä ja v…