Maidontuottajat pitävät kipulääkitystä tärkeänä. Tavanomaisessa tuotannossa kipulääkettä annetaan herkästi utaretulehduksiin, ontumisiin ja sorkkavaivoihin sekä hankalissa poikimisissa lehmille, mutta ei välttämättä vasi…