Välikasvattamot ja lihasikalat ovat muutoksen edessä, sillä karsinoiden pinta-alan minimivaatimuksien siirtymäaika päättyy vuoden 2024 lopussa. Lihasika tarvitsee jatkossa vähintään neliön verran karsina-alaa. Ja vuoden 2027…