Hännänpurenta on monimutkainen ongelma ja tiloilla hännänpurennan tilanne vaihtelee. Vuonna 2020 teurastamolla toteutetussa tutkimuksessa (Valros ym. 2020) vaurioita todettiin noin 50 prosentissa 14 000 tutkitusta hännästä. Si…