Lämpöstressin on arvioitu yleistyvän ilmaston lämpenemisen myötä. Kun ympäristön lämpötila lähestyy eläimen ruumiinlämpötilaa, eläimen jäähdytysmekanismit heikentyvät. Kun lämpötila sikalassa nousee, lämpötilaero ympärist…