Kivennäistasapainoon ja varsinkin fosforiruokintaan liitetään joskus ongelmia, joiden tausta on aivan muulla. Fosforin puutteen mahdollisuus on yksinkertaista selvittää analysoimalla nurmirehun fosforipitoisuus, laskemall…