Sianlihatiskillä Indonesiassa on tarjolla tuoretta ja pakattua sikaa. Maailman sianlihakauppa keskittyy vahvasti Aasiaan, joka ostaa lähes 80 prosenttia vientimarkkinoiden lihamäärästä. Aasian ohella monet sianlihaa käyttävä…