Hanna Raukolan ja Markku Kaveniuksen tilalla on kaikkiaan viittä eri nautarotua: holsteinia, ayrshireä, jerseytä sekä länsisuomen- ja pohjoissuomenkarjaa. Isäntä kertoo monen rodun kanssa työskentelyn tuovan muutenkin mieluisa…