Suomessa sikojen hännän typistäminen on lailla kielletty ja hännänpurentaa on opittu ehkäisemään ja hallitsemaan. Tiedolla ja kannanotoilla on pyritty vaikuttamaan typistämisen lopettamiseksi koko EU:ssa. Eläintuotannossamme…