Erilaiset automaattiset mittausjärjestelmät lypsyroboteissa ja kaulapannoissa antavat reaaliaikaista tietoa lehmien fysiologiasta ja käyttäytymisestä, ja hälyttävät raja-arvojen ylittyessä. Timo Arvela pitää maidon rasva-…