Kiina on maailman suurin sianlihan tuottaja, kuluttaja ja ostaja. Kaikki, mitä Kiinan sikamarkkinoilla tapahtuu, vaikuttaa koko maailman sikatuotantoon. Viimeisen vuoden aikana Kiinan sikatalous on kärsinyt kahdesta helposti ta…