Lantakäytävien puhtaus vaikuttaa eläinten puhtauteen ja tuotannon hygieniaan. Tavanomaiset raapat ja järjestelmät voivat olla monimutkaisia ja kalliita, eivätkä ne puhdista poikkikäytäviä, joille pääsee puhdistusroboteilla.…