Tarttuvat sorkka-alueen tulehdukset lisääntymässä

Sorkkasairaudet

käyvät kalliiksi

Kansainvälisen vertailun mukaan 20–35 prosenttia lypsylehmistä ontuu. Liikuntaelimiin liittyvät sairaudet heikentävät eläinten hyvinvoin…