Lihantarkastus turvaa

kuluttajan terveyttä ja eläinten hyvinvointia

Lihantarkastus teurastamoissa turvaa kuluttajan terveyttä ja antaa lihantuottajille tietoa eläinten piilevistäkin vioista.

Teksti: Maija Kyrö Kuva: Johan…