Tautitilanteen

heikentyminen

muuttaisi eläintautien vastustusta

Jokainen kotieläinyrittäjä voi omalla toiminnallaan vähentää tilaansa kohdistuvaa eläintautiriskiä tai vähentää taudin vaikutuksia. Keinot on kuitenkin valit…