Tuula Jokelan hoitamat emakot porsivat pääasiassa vapaina pihatossa. Kokemukset pihattoporsimisesta ovat olleet hyviä ja emakot ovat porsineet pihattoon viime kesäkuusta lähtien. Porsiessaan emakot pystyvät paremmin hakemaan s…