Kotieläintuotannosta tutkittua

Runsas tuotos on
mahdollinen laitumellakin

Laiduntaminen on näkyvä osa eettistä maidontuotantoa. Hyvin suunniteltuna lehmien maitotuotokset pysyvät laitumella yhtä runsaina kuin sisäruokinna…